NOVICE

Sub Categories

Nova podjetniška delavnica

Osnove podjetništva, trženje in poslovni načrt
Program se bo izvajal v obsegu: 30 pedagoških ur;
od tega teoretični del: 15 pedagoških ur, praktični del: 15 pedagoških ur.
Program bo organiziran v treh modulih in petih dneh po 6 pedagoških ur.

I. MODUL:
∼ Podjetništvo, odločitev za podjetništvo.
∼ Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov.
∼ Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike med »s.p.« in »d.o.o.«.
∼ Kaj je socialno podjetje in kdo socialni podjetnik (kdo lahko pridobi status »socialnega podjetja«, pogoji za pridobitev tega statusa, dejavnosti, ki jih lahko opravlja socialno podjetje in omejitve, obveznosti).
∼ Razlike med socialnim podjetništvom in podjetništvom nasploh.
∼ Pogoji za opravljanje dejavnosti (tudi socialnega podjetništva), delo na črno, postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM točk.
∼ Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi.
∼ Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov (opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti, vprašalnik VPP iz orodjarne Zavodove spletne strani).

II. MODUL:
∼ Govorim jezik kupca »vi namesto mi« in jezik odgovornosti?
∼ Ali znam odgovoriti na potrebo/problem kupca?
∼ Kako osvojim umetnost pozornega poslušanja in parafraziranja ter to uporabim pri trženju?
∼ Celostna komunikacija z vidika nevrolingvističnega programiranja (vizualni, avditorni in kinestetični zaznavni tip).
∼ Odgovorite na vprašanje, v čem se vi in vaša storitev razlikujeta od drugih?
∼ Sistematično razlikovanje motivov kupcev.
∼ Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanja na ugovore.
∼ Ključne prodajne veščine. Da ste komunikativni ni dovolj. Kreirajte poslovni uspeh tudi z vizualizacijo.
∼ Mreženje – vprašanja v razmislek iz orodjarne SpletiSvojoKariero.si.
∼ Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek.
∼ (Spletna) promocija in oglaševanje v lokalnem okolju in širše (tudi preko socialnih omrežij).

III. MODUL:
∼ Oblikovanje poslovne ideje in kako preveriti ali je ideja prava in ali je ideja tudi poslovna priložnost?
∼ Zakaj poslovni načrt in najpomembnejše sestavine poslovnega načrta.
∼ Imeti enega ali več produktov in enega ali več dobaviteljev?
∼ Tržna raziskava, marketinški načrt, ocena tveganj.
∼ Konkurenca z vidika tržnega deleža, obsega prodaje, dobičkonosnosti, politike cen, prodajnih strategij.
∼ Prednosti in slabosti konkurence v primerjavi z vašo storitvijo/izdelkom.
∼ SWOT analiza (tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti vašega bodočega podjetja.
∼ Kako sestaviti dober poslovni načrt.
∼ Finančno načrtovanje in poslovanje.
∼ Prihodki (prihodki ne pomenijo tudi priliva).
∼ Vrste stroškov (razlike med stroški in izdatki).
∼ Pomen denarnih tokov in kazalnikov uspeha.
∼ Pomen mentoriranja v zgornjih fazah podjetništva.

Želite stopiti v stik z nami?
Pošljite nam BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE ali nam zastavite vprašanje.

NOVOSTI / DELAVNICE / IZOBRAŽEVANJA

Koraki do samozaposlitve

Namenjeno brezposelnim, zaposlenim in študentom: ki še niso prepričani, da bi podjetništvo zmogli (ne poznajo svojih potreb) imajo ideje, vendar ne vedo kako začeti (katera je prava, ali izpolnjuje pogoje za realizacijo) imajo idejo a premalo poznajo trg in podjetništvo Vsebina: Preveritev lastnih potencialov (kdo sem, kaj znam, kakšne so moje potrebe in interesi, ali

IZVEDI VEČ

Računovodska šola

Računovodska šola je namenjena vsem, ki si želite pridobiti teoretične in predvsem praktične izkušnje z računovodenjem.

IZVEDI VEČ
Scroll to Top