VSE AKTIVNOSTI

računovodstvo

novice

Sub Categories

izobraževanje

Računovodsko svetovanje

Glede na specifičnost posameznega naročnika, v sklopu računovodskega svetovanja ponujamo: obveščanje o novostih v zakonodaji sprotno opozarjanje na nepravilnosti in pomanjkljivosti vsebine knjigovodskih listin, seznanjanje z neobičajnimi ali sumljivimi vsebinami poslovnih dogodkov, pomoč pri administriranju, pomoč pri kontaktiranju z zunanjimi institucijami, svetovanje pri vsebinskem, formalnem in tehničnem vodenju evidenc in izdelavi kalkulacij, tolmačenje vpliva poslovnih

IZVEDI VEČ
Scroll to Top