Začetni tečaj dvostavnega računovodstva

Specializirani seminar je koncipiran na osnovi naslednjih modulskih tematskih sklopov:

  1. Uvod – predstavitev programa dela in sistema ter metod dela
  2. Slovenski računovodski standard 39 (SRS 39)
  3. Kriteriji za uporabo sistema enostavnega knjigovodstva
  4. Bistvene razlike in posebnosti pri vodenju poslovnih knjig zasebnikov in samostojnih podjetnikov v primerjavi z malimi družbami
  5. Prehod iz enostavnega knjigovodstva v dvostavno knjigovodstvo
  6. Načela sestavljanja knjigovodskih listin, verodostojnost knjigovodskih listin ter načela urejenega knjigovodstva
  7. Temeljna pravila delovanja sistema dvostavnega knjigovodstva
  8. Kotni načrt za zasebnike in obrtnike
  9. Primeri knjiženj

Največji poudarek je namenjen prehodu iz enostavnega knjigovodstva na dvostavno knjigovodstvo ter primerom knjiženja, katerim namenjamo kar pet modulov.

Želite stopiti v stik z nami?
Pošljite nam BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE ali nam zastavite vprašanje.

NOVOSTI / DELAVNICE / IZOBRAŽEVANJA

Zavod Misel v praksi

Današnji članek posvečamo kratki predstavitvi Zavoda Misel v praksi. Trenutni glavni projekt zavoda je vzpovstavitev prvega ženskega središča v Sloveniji, katerega cilj ni le graditi podjetniške temelje pri ženskah, ampak jih tudi opolnomočiti v njihovi individualnosti z zagotavljanjem skupnosti podpore. Usmerjajo se k izobraževanju in usposabljanju z uporabo mentorstva, svetovanja in izkušenj. Njihovo poslanstvo je

IZVEDI VEČ

Koraki do samozaposlitve

Namenjeno brezposelnim, zaposlenim in študentom: ki še niso prepričani, da bi podjetništvo zmogli (ne poznajo svojih potreb) imajo ideje, vendar ne vedo kako začeti (katera je prava, ali izpolnjuje pogoje za realizacijo) imajo idejo a premalo poznajo trg in podjetništvo Vsebina: Preveritev lastnih potencialov (kdo sem, kaj znam, kakšne so moje potrebe in interesi, ali

IZVEDI VEČ
Scroll to Top