Get Adobe Flash player


* * * * * * * * * * * * * *


Image result for aktualno

DELAVNICA:VABILO IN PROGRAM ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO


23. september 2020

od 16.00 do 20.00 ure


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 MariborZavod RS za zaposlovanje organizira skupaj z zunanjim izvajalcem


FININVEST d.o.o., Maribor


informativno uro na temo

Kaj moram vedeti, ko se odločam za SAMOZAPOSLITEV?
V prihodu nova PODJETNIŠKA DELAVNICA
RAČUNOVODSKA ŠOLA
* * * * * * * * * * * * * *


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 Maribor


KER ŽELIMO, DA STE USPEŠNI.

Kateri način vodenja poslovnih knjig naj izberem

VSEBINA SEMINARJA:

 

1. MOŽNI SISTEMI VODENJA POSLOVNIH KNJIG (razlike, prednosti in slabosti)

  • sistem normiranih stroškov
  • enostavno knjigovodstvo
  • dvostavno knjigovodstvo

2. KNJIGOVODSKE LISTINE

  • načela za sestavljanje knjigovodskih listin

3. HRAMBA knjigovodske dokumentacije in poslovnih knjig

4. Dostop do poslovnih knjig in poročil

5. Sprejemanje računovodskih usmeritev

6. Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov

7. LETNO POROČILO PODJETNIKA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

  • razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

 

 

IZVAJALCI

Predavateljica: MERNIK Romana / FININVEST d.o.o., Maribor