Get Adobe Flash playerRAČUNOVODSKA ŠOLA


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 MariborPRIČETEK 18. 09. 2018


RAČUNOVODSKA ŠOLA

Prijavnica


Neformalno izobraževanje in usposabljanje:


PODJETNIŠKA DELAVNICA


Na območju območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Maribor bomo pričeli z izvajanjem podjetniških delavnic. Več informacij dobite pri svetovalcih na ZRSZ.

FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 Maribor

KER ŽELIMO, DA STE USPEŠNI.

Kateri način vodenja poslovnih knjig naj izberem

VSEBINA SEMINARJA:

 

1. MOŽNI SISTEMI VODENJA POSLOVNIH KNJIG (razlike, prednosti in slabosti)

  • sistem normiranih stroškov
  • enostavno knjigovodstvo
  • dvostavno knjigovodstvo

2. KNJIGOVODSKE LISTINE

  • načela za sestavljanje knjigovodskih listin

3. HRAMBA knjigovodske dokumentacije in poslovnih knjig

4. Dostop do poslovnih knjig in poročil

5. Sprejemanje računovodskih usmeritev

6. Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov

7. LETNO POROČILO PODJETNIKA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

  • razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

 

 

IZVAJALCI

Predavateljica: MERNIK Romana / FININVEST d.o.o., Maribor