Get Adobe Flash player

* * * * * * * * * * * * * *

AKTUALNO:


Poziv delodajalcem za delo od doma
V prihodu nova PODJETNIŠKA DELAVNICA
RAČUNOVODSKA ŠOLA
* * * * * * * * * * * * * *


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 MariborKER ŽELIMO, DA STE USPEŠNI.

Kateri način vodenja poslovnih knjig naj izberem

VSEBINA SEMINARJA:

 

1. MOŽNI SISTEMI VODENJA POSLOVNIH KNJIG (razlike, prednosti in slabosti)

  • sistem normiranih stroškov
  • enostavno knjigovodstvo
  • dvostavno knjigovodstvo

2. KNJIGOVODSKE LISTINE

  • načela za sestavljanje knjigovodskih listin

3. HRAMBA knjigovodske dokumentacije in poslovnih knjig

4. Dostop do poslovnih knjig in poročil

5. Sprejemanje računovodskih usmeritev

6. Popis sredstev in obveznosti do njihovih virov

7. LETNO POROČILO PODJETNIKA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

  • razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

 

 

IZVAJALCI

Predavateljica: MERNIK Romana / FININVEST d.o.o., Maribor