Get Adobe Flash playerRAČUNOVODSKA ŠOLA


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 MariborPRIČETEK 18. 09. 2018


RAČUNOVODSKA ŠOLA

Prijavnica


Neformalno izobraževanje in usposabljanje:


PODJETNIŠKA DELAVNICA


Na območju območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Maribor bomo pričeli z izvajanjem podjetniških delavnic. Več informacij dobite pri svetovalcih na ZRSZ.

FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 Maribor

KER ŽELIMO, DA STE USPEŠNI.

Svetovanje delujočim podjetjem

 

* USTVARJANJE UGLEDA NA TRŽIŠČU JE NAJTEŽJA NALOGA VSAKEGA NOVEGA PODJETNIKA. UGLED SI MORA PRIDOBITI NA OSNOVI POŠTENEGA, KAKOVOSTNEGA  IN KOREKTNEGA POSLOVANJA SVOJE FIRME. ZAVEDATI SE MORA, KAKO TEŽKO SI JE POVRNITI ŽE IZGUBL­JENI UGLED. UTRJEVANJE UGLEDA MORA BITI PROCES, KI NIKOLI NE PRENEHA.

 

Kaj malim in srednjim podjetjem ponujajo nekatere slovenske institucije:

SID BANKA: Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD: Krediti, garancije, subvencije in lastniško financiranje Sklada

ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE: Nepovratna sredstva za zaposlitev in usposabljanje novih sodelavcev

 

Koristni nasveti:

Zamrznitev, mirovanje in izbris podjetja

Podjetnik, ki zaide v prehodne težave ali posluje predvsem sezonsko, verjetno razmišlja tudi takole: »Kako bi bilo, če bi ustavil čas in bi podjetje počakalo boljše čase brez tekočih stroškov?«

Ja, verjetno bi bilo tako prav in korektno. Vendar v praksi mnogokrat uporabljena »zamrznitev dejavnosti« ali »mirovanje dejavnosti« ni mogoča. Teh dveh pojmov ali izrazov ne pozna niti Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) niti kateri drug zakon. Vendar dejavnosti začasno ni treba zapreti; podjetnik ima lahko dejavnost »odprto«, pa trenutno ali pa sezonsko ne opravlja dejavnosti. Mora pa v tem primeru poravnavati vse obveznosti, izhajajoče iz te dejavnosti. Več …

 

Potni nalog – nepravilnosti in nevarnosti

Potni nalog je hkrati delovni nalog in računovodska listina. Kot delovni nalog omogoča (dokumentirano) spremljanje naročene odsotnosti z delovnega mesta, kot knjigovodski dokument pa obračun in izplačilo potnih stroškov.

Upravičenci za nadomestilo potnih stroškov službenih potovanj so lahko redno ali pogodbeno zaposleni v  podjetju ali tisti, ki imajo s podjetjem poslovodno pogodbo, ter zavezanci zasebniki (vpisani v razvid) in samostojni podjetniki.

Podjetje (ponavadi večje) lahko uvede red in sprejme interni pravilnik o službenih potovanjih, ki natančno opredeljuje postopke in pravila izpolnjevanja in uporabe potnih nalogov pred odhodom in kot zahtevek za nadomestilo stroškov službenega potovanja. Več …