Get Adobe Flash player

* * * * * * * * * * * * * *

AKTUALNO:


Poziv delodajalcem za delo od doma
V prihodu nova PODJETNIŠKA DELAVNICA
RAČUNOVODSKA ŠOLA
* * * * * * * * * * * * * *


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 MariborKER ŽELIMO, DA STE USPEŠNI.

Enostavno knjigovodstvo za zasebnike in samostojne podjetnike

VSEBINA SEMINARJA

Specializirani seminar je koncipiran na osnovi naslednjih modulskih tematskih sklopov:

Predstavitev računovodstva kot pripomočka pri načrtovanju

1.     Namen vodenja poslovnih knjig

2.     Sistem vodenja poslovnih knjig

3.     Način vodenja poslovnih knjig

4.     Vrste poslovnih knjig

5.     Načela vodenja poslovnih knjig

6.     Vrste knjigovodskih listin

6.1. Knjigovodske listine za knjiženje prihodkov

6.2. Knjigovodske listine za knjiženje odhodkov

7.     Izdajanje lastnih poslovnih listin

8.     Amortizacija

9.     Obdavčitev dohodkov iz dejavnosti

9.1. Zakon o dohodnini

9.2. Davčna osnova

9.3. Priznavanje odhodkov

9.4. Davek od osebnih prejemkov

9.5. Davek od odhodkov iz dejavnosti

9.6. Novosti na področju presoje prihodkov in odhodkov

9.7. Davčne olajšave

9.8. Olajšave za zaposlene delavce

9.9. Stopnje davka od dohodkov iz dejavnosti

9.10. Kako izračunamo prispevke za socialno varnost zasebnika in zaposlene delavce

10.  Druge evidence po zakonu o vodenju poslovnih knjig

 

Pri vseh poglavjih gre za seznanitev kandidatov s splošno teorijo (s kratko in jedrnato vsebino), ki so podlaga praktičnih primerov skupne obdelave. Vsak kandidat na izvedbi modulov prejme naloge, s katerimi dokazuje, da je teoretično snov razumel in bo lahko tudi v praksi delo samostojno opravljal. Seveda so prvi praktični primeri izvedeni na delavnici. Vsi praktični primeri so vzeti iz praktičnega poslovnega življenja podjetnika posameznika. Prijavljeni in udeleženi kandidati bodo razen sprotnih navodil prejeli primere nalog (case study), kjer bodo prikazani praktični primeri izpolnjevanja. Primeri so bili izdelani specialno za izvedbo tovrstnih seminarjev in so last družbe FININVEST d.o.o. Maribor ter jih v prosti prodaji ni moč kupiti. Vse praktične primere in naloge udeleženci prejmejo v pisni obliki (kot učni pripomoček).

 

IZVAJALCI

Predavateljica:  MERNIK Romana / FININVEST, d.o.o., Maribor