Get Adobe Flash player


* * * * * * * * * * * * * *


Image result for aktualno

DELAVNICA:VABILO IN PROGRAM ENOSTAVNO KNJIGOVODSTVO


23. september 2020

od 16.00 do 20.00 ure


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 MariborZavod RS za zaposlovanje organizira skupaj z zunanjim izvajalcem


FININVEST d.o.o., Maribor


informativno uro na temo

Kaj moram vedeti, ko se odločam za SAMOZAPOSLITEV?
V prihodu nova PODJETNIŠKA DELAVNICA
RAČUNOVODSKA ŠOLA
* * * * * * * * * * * * * *


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 Maribor


KER ŽELIMO, DA STE USPEŠNI.

Začetni tečaj dvostavnega knjigovodstva

VSEBINA SEMINARJA

Specializirani seminar je koncipiran na osnovi naslednjih modulskih tematskih sklopov:

0. Uvod - predstavitev programa dela in sistema ter metod dela
1. Slovenski računovodski standard 39 (SRS 39)
2. Kriteriji za uporabo sistema enostavnega knjigovodstva
3. Bistvene razlike in posebnosti pri vodenju poslovnih knjig zasebnikov in samostojnih podjetnikov v primerjavi z malimi družbami
4. Prehod iz enostavnega knjigovodstva v dvostavno knjigovodstvo
5. Načela sestavljanja knjigovodskih listin, verodostojnost knjigovodskih listin ter načela urejenega knjigovodstva
6. Temeljna pravila delovanja sistema dvostavnega knjigovodstva
7. Kotni načrt za zasebnike in obrtnike
8. Primeri knjiženj

Pri vseh poglavjih gre za seznanitev kandidatov s splošno teorijo (s kratko in jedrnato vsebino), ki so podlaga praktičnih primerov skupne obdelave. Vsak kandidat na izvedbi modulov prejme naloge, s katerimi dokazuje, da je teoretično snov razumel in bo lahko tudi v praksi delo samostojno opravljal. Seveda so prvi praktični primeri izvedeni na delavnici. Vsi praktični primeri so vzeti iz praktičnega poslovnega življenja podjetnika posameznika. Prijavljeni in udeleženi kandidati bodo razen sprotnih navodil prejeli primere nalog (case study), kjer bodo prikazani praktični primeri izpolnjevanja. Primeri so bili izdelani specialno za izvedbo tovrstnih seminarjev in so last družbe FININVEST, d.o.o., Maribor ter jih v prosti prodaji ni moč kupiti. Vse praktične primere in naloge udeleženci prejmejo v pisni obliki (kot učni pripomoček).

Največji poudarek je namenjen prehodu iz enostavnega knjigovodstva na dvostavno knjigovodstvo ter primerom knjiženja, katerim namenjamo kar pet modulov.

Dovolj časa je tudi za vse odgovore na vprašanja udeležencev, predvsem so dobrodošla konkretna vprašanja iz prakse.