Get Adobe Flash playerRAČUNOVODSKA ŠOLA


FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 MariborPRIČETEK 18. 09. 2018


RAČUNOVODSKA ŠOLA

Prijavnica


Neformalno izobraževanje in usposabljanje:


PODJETNIŠKA DELAVNICA


Na območju območne službe Zavoda RS za zaposlovanje Maribor bomo pričeli z izvajanjem podjetniških delavnic. Več informacij dobite pri svetovalcih na ZRSZ.

FININVEST d.o.o., Maribor

Meljska cesta 56, 2000 Maribor

KER ŽELIMO, DA STE USPEŠNI.

Vpis v Register dejanskih lastnikov do 19. 1. 2018

Pravne osebe morajo svoje dejanske lastnike vpisati v RDL do 19. 1. 2018 oziroma v osmih dneh od vpisa pravne osebe v Poslovni register Slovenije (PRS) ali davčni register (velja za pravne osebe, ki niso vpisane v PRS).  Spremembe podatkov… Več

Pooblaščenec za vročanje dokumentov s strani FURS-a

Zakon o davčnem postopku je s 1. januarjem 2016 uvedel nov, sodobnejši način vročanja dokumentov davčnim zavezancem. Vročanje se izvaja preko sistema eDavki, ki se uporablja za vlaganje davčnih obračunov ter drugih vlog zavezancev in za vročanje dokumentov.

Elektronsko vročanje… Več

Refundacija boleznin na eVem

Od 1. 10. 2016 bo mogoče zahtevke za refundacijo boleznin oddajati preko aplikacije na spletnem portalu eVem. Več …

Obvezno elektronsko urejanje obveznih socialnih zavarovanj

Od 1. 1. 2016 ZZZS in ZPIZ uvajata elektronsko prijavo v sistem zavarovanja. Vsi poslovni subjekti, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije bodo urejali obvezna socialna zavarovanja in vse spremembe zavarovanj preko sistema e-VEM.

Več …

DAVČNO POTRJEVANJE RAČUNOV

S 1. avgustom 2015 je začel veljati Zakon o davčnem potrjevanju računov – ZDavPR (Ur. l. RS 57/2015) in se bo začel uporabljati 2. januarja 2016. Uporaba postopka potrjevanja računov in izdajanja računov v skladu s tem zakonom pa bo… Več

Obvezne sestavine na dopisih po ZGD-1I

Na dopisih, ki jih pošilja družba, morajo biti navedeni: celotna firma in sedež družbe, registrski organ, pri katerem je družba vpisana in matična številka družbe. Pri d. o. o. in d. d. mora biti naveden tudi znesek osnovnega kapitala in… Več

Vezana knjiga računov

Vezana knjiga računov – vprašanja in odgovori

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu potrjevanja vezane knjige računov

 

Pošiljanje eRačunov prek portala UJP eRačun

Portal UJP eRačun je namenjen izdajateljem (fizičnim in pravnim osebam), ki proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 eRačunov na mesec oziroma 60 eRačunov na leto. Več …

Sporočanje e-naslova Finančni upravi

Za potrebe dodatnega obveščanja o prejemu opomina preko portala eDavki, je potrebno na FURS sporočiti elektronski naslov, saj pravne osebe in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost opomine prejemajo le še preko portala eDavki.  Več …

 

Dodatna omejitev gotovinskega poslovanja in obvezna uporaba registrskih blagajn